Ciekawostki
 • W początkowym okresie budowania kanalizacji nieczystości kierowano bezpośrednio do rzeki. Dopiero inż. J. Bazalgette w Londynie, mając w pamięci epidemię cholery, w czasie której umarło 20 tysięcy mieszkańców, zastosował pompowanie ścieków na taką wysokość, aby spływające potem ...dalej
 • J. Simpson w 1829 roku zastosował w wodociągach w Chelsea (Londyn), oczyszczanie wody za pomocą filtru piaskowego, udoskonalonego dopiero po 60 latach. W XIX wieku zaczęto również odkażać i oczyszczać wodę przez dodawanie do niej odpowiednich środków chemicznych. Od 1857 roku w Europie ...dalej

Tagi

Strona główna » Tagi

wielkość tekstu: A | A | A

 • TARGOWISKO dodano: 31 maja 2017 czytano: 1229 razy dalej
 • Inwestycje „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Łazy – etap II”   Projekt dofinasowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5. 1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym w ... dodano: 31 maja 2017 czytano: 2208 razy dalej
 • Biuro Obsługi klienta dodano: 31 maja 2017 czytano: 6584 razy dalej
 • JAKOŚĆ WODY Poniżej zamieszczamy kontrolne wyniki badań jakości wody z poszczególnych rejonów, które zaopatrujemy.   dodano: 31 maja 2017 czytano: 3695 razy dalej
 • Do pobrania dodano: 31 maja 2017 czytano: 6077 razy dalej
 • twardość wody Poniżej zamieszczamy dane dotyczące twardości wody z poszczególnych ujęć eksploatowanych przez Promax Sp. z o.o. dodano: 31 maja 2017 czytano: 2987 razy dalej
 • Deklaracja Dostępności Deklaracja dostępności Strony Internetowej Promax sp. z o.o. Promax sp. z o.o., 42-450 Łazy, ul. Pocztowa 14 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Promax sp. z o.o., na którym Państwo się ... dodano: 31 maja 2017 czytano: 404 razy dalej
 • Kontakt PROMAX Sp. z o.o. 42-450 ŁAZY ul. Pocztowa 14 NIP 6492262009; REGON 241365686 Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydz. Gosp. KRS nr 0000345127 Kapitał Zakładowy 18 975 450,00   tel.: +48 32 67 34 260, 883 780 176 fax: +48 32 67 24 979 e-mail : biuro@promaxlazy.pl POGOTOWIE WOD-KAN 32 67 29 315 Inspektor ochrony danych osobowych  Tel . 32 67 34 260  e-mail : ... dodano: 31 maja 2017 czytano: 20914 razy dalej
 • wyniki badań Poniżej zamieszczamy kontrolne wyniki badań jakości wody z ujęć eksploatowanych przez Promax Sp. z o.o.  dodano: 31 maja 2017 czytano: 2742 razy dalej
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta Uprzejmie informujemy, że Spółka PROMAX umożliwiła swoim klientom dostęp do Internetowego Biura Obsługi. Platforma internetowa, ma na celu ułatwienie i usprawnienie kontaktu z naszą Spółką. Rozwiązanie to umożliwia m.in. : podanie odczytu/podgląd poprzednich odczytów podgląd danych adresowych akceptacja eFaktury (wysyłki faktury na e-mail) podgląd umowy podgląd/wydruk wystawionych faktur podgląd stanu należności wydruk listy ... dodano: 31 maja 2017 czytano: 1339 razy dalej

PROMAX Sp. z o.o.
UL. POCZTOWA 14, 42-450 ŁAZY

tel.: +48 32 67 34 260; 883780176
e-mail:

Spółka PROMAX Sp. z o.o. prowadzi wydobycie i dostawę wody oraz odbiór ścieków na terenie Miasta i Gminy Łazy
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna